Lipová ulica 13
Lipová ulica 13

:: ĎAKUJEME ::

    
Ďakovný list školeĎakovný list škole od žiakov

  My, žiaci 9.B, navštevujeme Základnú školu v Spišskej Novej Vsi na Lipovej ulici.

    Chodíme do matematickej triedy, a keďže sme výberová trieda, zúčastňujeme sa rôznych olympiád, či už matematických, jazykových, prírodovedných, ale i športových. Dosahujeme vežmi dobré výsledky, a to aj napriek tomu, že sa nám často nechce uči. Naše úspechy sa však prejavili až 12. marca 2014, keď sme sa všetci dvadsiati žiaci našej triedy zúčastnili celoslovenského Testovania-9. U niektorých to dopadlo vežmi dobre, iní boli trošku sklamaní.
    Zo slovenského jazyka sme dosiahli priemer 80,5%, čo bolo o 18,5 % viac, ako bol celoslovenský priemer. Mali sme dve 100% žiačky: Luciu Ester Hámorovú a Patríciu Lörincovú. Krásnych 96% dosiahla Tatiana Hadbavná a Lucia Kubovičová.
     Z matematiky sa nám darilo viac. Celkový priemer sme dosiahli 88,25%, čo bolo o 33,58 % viac  ako celoslovenský priemer.  No stopercentní boli až piati žiaci. Opä bola medzi nimi Lucia Ester Hámorová, Patrícia Lörincová a pridal sa k ním aj Tomáš Koška, Lucia Kubovičová a Patrícia Pipasová. Len jednu chybu mali Miloš Čupák a Veronika Ďurovcová.
      No na  úspešnom testovaní nemáme zásluhu len my, ale predovšetkým naše pani učitežky Mgr. Anna Jahodová a Mgr. Mária Bevilaqua, ktoré nás pripravovali. Patrí im vežká vďaka za to, že to s nami vydržali a nevzdávali sa,  aj keď sa nám častokrát nechcelo nič robi, preto ešte raz  ĎAKUJEME.
Žiaci IX. B triedy
 
     Počítadlo prístupov: 098568 © Created 2005-2007 by K_Corp s.r.o.