Lipová ulica 13
Lipová ulica 13


:: Krúžky ::

V školskom roku 2014/2015
budú na škole pracova tieto záujmové útvary pre Vaše deti:

Mgr. Kukožová Eva
Veselá abeceda

Mgr. Sisková Mariana
Pohybové aktivity

Mgr. Puškášová Adriana    
Športový klub


Mgr. Tirpáková Bianka   
Hravo - zdravo

Mgr. Dirgová Mária   
FUN CLUB

Mgr. Péchyová Jana   
Mladý záchranár

Mgr. Gromovská Andrea   
Vykročme za zdravím

PaedDr. Rusnáková Svetlana   
Klub štvrtákov

Mgr. Vartovníková Lenka   
Gymnastika dievčat

Mgr. Bevilaqua Mária   
Matematika

Mgr. Buntová Elena   
Jota-ypsilon

Mgr. Brósková Andrea   
Mocnina

Mgr. Macková Ingrid   
Hravá angličtina

Mgr. Majchrovičová Katarína   
Florbal

RnDr. Spustová Kamila   
Počítačový

Mgr. Krišandová Valéria
Nebojím sa diktátov

RNDr. Čaplová Martina   
Druhá odmocnina

Ing. Pekovská Eva
Angličtina hrou

PaedDr. Sanetríková Alena
Šikovné ruky

Mgr. Jahodová Anna
Murova čitáreň

Mgr. Klingová Zuzana   
Logopedický

Mgr. Kocúrová Martina
YOU CAT

Mgr. Puškášová Adriana
Mladý ochranár

Mgr. Tirpáková Bianka
Šikovníček

Mgr. Gromovská Andrea
S batohom cez hory

Mgr. Péchyová Jana
Mladý olympionik

Mgr. Jahodová Anna
Netradičné výtvarné techniky

Mgr. Vartovníková Lenka
Vožnočasové aktivity

Mgr. Brósková Andrea
Pohybom za zdravím

Ing. Pekovská Eva
Turistický

Mgr. Majchrovičová Katarína
Loptové hry

PaedDr. Rusnáková Svetlana
Hýbeme sa spoločne


     Počítadlo prístupov: 098568 © Created 2005-2007 by K_Corp s.r.o.