Lipová ulica 13
Lipová ulica 13:: Zaujímavé linky ::

www.bezpecnenainternete.sk
www.zodpovedne.sk
www.pomoc.sk
sk.sheeplive.eu/
           - stránka pre deti s rozprávkami, pexesom a hrami o tom, ako sa správa na inetrnete

www.linkadeti.sk
- pomoc deom v núdzi, hodina deom
www.zachranari.sk - stránka o záchrannom systéme SR
www.spisskanovaves.eu/   - stránka nášho mesta
www.minedu.sk  - stránka Ministerstva školstva
www.infovek.sk - stránka projektu Infovek
www.svsmi.sk  - stránka Školského výpočtového strediska v Michalovciach
www.telecom.gov.sk  - stránka Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií
www.statpedu.sk  - stránka Štátneho pedagogického ústavu
www.modernaskola.sk -  servis pre učitežov rodičov a deti
anon.modernyucitel.net/Stranky/Welcome.aspx - stránka pre moderných učitežov
www.fitucitela.sk - funkčná gramotnos učitežov v IKT
www.zdruzenieorava.sk
www.citanie.sk
www.zborovna.sk portál pre učitežov na výmenu skúseností, prác a námetov
www.bezkriedy.sk - portál pre žiakov a učitežov modernej školy
www.interaktivnaskola.sk - portál pre učitežov interaktívnej školy
www.skolaplus.sk
www.zoberloptu.sk
www.iuventa.sk -
Slovenský inštitút mládeže Bratislava
www.matica.sk  - Matica Slovenská
www.sazp.sk - Slovenská agentúra ŽP
www.zelenabuducnost.sk/wps/portal/zb/- portál o šetrení energiou
playenergy.enel.com - rôzne súaže zaujímavé pre školy
www2.milkagro.sk/- separovanie hliníkových viečok a tetrapakov
www.skolahrou.sk - internetové súaže a olympiády
www.recyklohry.sk/sk/- recyklácia a zber elektroodpadov v školách
www.setrimeenergiu.sk/ - podklady aj pre učitežov
www.skodahrou.sk - súaže a hry pre deti
www.cvc.snv.sk - centrum vožného času ADAM Spišská Nová Ves

     Počítadlo prístupov: 098568 © Created 2005-2007 by K_Corp s.r.o.